Начало | Контакти | English
Програми за териториално сътрудничество 2014-2020
Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Териториалният обхват на Програмата включва участието на държавитe-членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и държавите кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и 4 области от територията на Украйна: Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област.

За програмния период 2014-2020 г. Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ ще функционира чрез пет приоритетни оси: Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион; Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион; Подобрена свързаност на Дунавския регион; Добре управляван Дунавски регион и Техническа помощ.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации.

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие със средства в размер на 202 095 405 евро, 19 800 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ и от Европейския фонд за добросъседство (ЕИД). Средствата от ЕИД не са определени към настоящия момент, но участието на Украйна и Молдова в Програмата е гарантирано съгласно писмо на Европейската комисия.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата.
 

Покани за набиране на проектни предложения
Първа покана за проектни предложения
Срокът за подаване на Заявленията за интерес в първи етап на първа покана за предложения приключи на 03.11.2015 г. Информация във връзка с първата покана за проектни предложения може да намерите тук.
 
Прикачени файлове
Свали файлаПрограмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020
Свали файлаРезюме на програмата
Свали файлаПриложения
Свали файлаДоклад за екологична оценка
Свали файлаСправка от консултациите за екологична оценка
Свали файлаЕвропейската комисия одобри програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020“
Свали файлаПроцедура за наемане на външни оценители за извършване на техническа експертиза на подадените проектни предложения по Програма „Дунав" 2014-2020“
Свали файлаПредстои провеждане на Годишна конференция за 2016 г по програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020
Свали файлаПриложение - документи за ПНК
Свали файлаКонтролни листове IV.6.1-20 ( контрольори ПНК)
Свали файлаИнформация за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол
Свали файлаИнформация във връзка с одобрени проекти по Първа покана по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020